Make your own free website on Tripod.com
Beach Teens Kiewit
Opgelet : dopingkontroles !!!

Home

Ontstaansgeschiedenis | Bestuursleden | Teamvoorstelling | Beachtornooi Hasselt 28/29 juni 2003 | Inschrijvingsformulier tornooi Hasselt | Tornooireglement | Opgelet : dopingkontroles !!! | Wat gaan we doen in 2003 ? | Kalender Beach Teens Kiewit seizoen 2002 | Tornooiuitslagen 2002 | Tornooiuitslagen 2000/2001

Dopingkontrole en gebruik van softdrugs

Gebruik van softdrugs en doping
 
Softdrugs zoals cannabis staan op de lijst van verboden dopingprodukten . Cannabis is gedurende lange tijd (enkele weken) opspoorbaar in de urine , naarmate van de mate van gebruik . Vorig seizoen liepen 131 sportbeoefenaars vanwege deze reden tegen de lamp !
 
Hoe gebeurt de kontrole ?
 
Elke sporter , zowel prof als amateur , kan gevraagd worden om deel te nemen aan een dopingkontrole : weigeren staat gelijk met een positief resultaat !
Je toont in het dopinglokaal je identiteitsbewijs en levert daarna onder toezicht van een kontrolearts een urinestaal af . In je bijzijn wordt dit staaltje verdeeld in twee flesjes die meteen verzegeld worden . Een flesje telt voor de eigenlijke kontrole , het andere dient als staal voor een eventuele tegenexpertise .
Een negatief staal is OK , bij een positief resultaat krijg je binnen 4 weken bericht .
Ben je positief bevonden , kan je een tijdelijk sportverbod en een financiŽle sanktie worden opgelegd !
 
 

436.jpg

Wat is de procedure indien je positief wordt bevonden ?
 
 
Uw dossier wordt voorgelegd aan de Disciplinaire Comissie : zij spreken de sanktie uit . In het beste geval volgt er een vrijspraak , meestal wordt er een verbod opgelegd om deel te nemen aan sportmanifestaties gedurende een periode tussen 1 dag en 2 jaar ! Een gedeelte ervan kan voorwaardelijk en een gedeelte effektief zijn . U wordt schriftelijk van de beslissing verwittigd , waarna u nog altijd in beroep kunt gaan . Indien er een schorsing volgt , worden de procedurekosten aan u doorgerekend : 247.89 euro .
 
De handbalfederatie heeft geen enkele inspraak op het tijdstip waarop de kontroles plaatsvinden : dit gebeurt op initiatief van de Vlaamse Gemeenschap . Pas op het ogenblik dat er een procedure is afgerond en er moet een sanktie worden genomen  , wordt de handbalbond verwittigd .
 
Heb je vragen , dan kan je steeds terecht op het nummer 078/153545 (de dopinglijn) voor meer informatie .
 
 

De reden waarom we dit nog eens willen vermelden , ligt in het feit dat de afdeling : Preventieve zorg en Sociale Gezondheid van de Vlaamse Gemeenschap zich baseert op de tornooikalender van de Vlaamse Handbal Vereniging om haar kontroles te plannen . Andere federaties zijn niet zo up to date met hun tornooikalenders : U KUNT DUS ALTIJD EEN KONTROLE TEGEN HET LIJF LOPEN !!!

Met dank aan de Vlaamse Gemeenschap en de VHV voor hun informatie .